Политика за враќање

Доколку сте купиле одреден ваучер за користење на услуга или добивање на производ од давателот на услугата или продавачот на производот наведен на самиот ваучер и имате проблем со користење на купонот поради која причина сакате да го повлечете купувањето односно да поднесете барање за рефундација преку овој формулар можете да го извршите истото.

Она што треба да го знаете пред да поднесете барање е следното:

Доколку сакате да поднесете барање за враќање на производ кој ви е веќе доставен пред да го поднесете ова барање осигурајте се дека производот не е користен, отворен или оштетен. При случај на поднесување на барањето за враќање на производ кој ви е веќе доставен вие се согласувате да ги сносите трошоците за испорака на производот до потребната локација на продавачот или сами да го доставите производот до адресата на продавачот. Рефундации на средства за вратени производи се вршат по приемот на вратениот производ на потребната назначена локација.

Доколку имате барање за рефундација на патување, ве молиме пред да го поднесете прочитајте ги Општите услови за патување на СКТМ.

Доколку имате проблем при користење на одреден ваучер, барање за рефундација може да биде поднесено само доколку зделката не е завршена, рокот на користење не е поминат и доколку се работи за исклучителна ситуација поради која сакате да го повлечете ваучерот. По испратеното барање за рефундација добивате одговор на барањето согласно валидноста и наведената причина за барањето.

При секое барање на маил добивате информација дали истото е прифатено или одбиено.